Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
3e leerjaar (KB) Basisonderhoud

 

Question

Bekijk deze foto.Welk gereedschap wordt hier gebruikt?

Question

Het onderhouden van tuinen, plantsoenen en groot groen gaat het hele jaar door.Geef bij de volgende werkzaamheden aan in welke tijd van het jaar ze moeten gebeuren.

Question

Eenjarige planten staan in perken en bloembakken. Tijdens het groeiseizoen moet je de uitgebloeide bloemen uit de planten knippen.

Waarom moet je uitgebloeide bloemen verwijderen?

Question

In een vaste plantenborder kunnen onkruiden staan.

Waarom kun je die onkruiden beter met een schoffel dan met een hak verwijderen?

Question

Het gereedschap dat je gebruikt, heeft onderhoud nodig.Welk gereedschap zie je hier? En welke soort onderhoud zie je?

Question

Bekijk deze lijst met gereedschappen.

Welke drie gereedschappen gebruik je om onkruid mee te wieden?

Question

In dit stukje tekst over dode bladeren ontbreken drie woorden. Vul de ontbrekende woorden in.

Dode bladeren in de tuin kunnen nuttig zijn. Als ze verteren, ontstaat er in de grond.
Ze voorkomen
en ze beschermen de planten ook tegen .

Question

Hier staan beweringen over onkruid in een tuin.

Geef aan welke beweringen goed zijn en welke fout.

Onkruid groeit vooral op donkere plaatsen in de tuin.
Onkruid groeit meestal trager dan vaste planten.
Als je pas gezaaid hebt, moet je geen onkruid wieden.
Door bodembedekkers krijgen onkruiden minder kans om te groeien.

Question

Je ziet hier drie voorbeelden van hoe je een haag kunt knippen.Op welke manier krijgt de haag het meeste licht?

Question

Bij het knippen van een haag werk je in een bepaalde volgorde.

Zet de stappen in de goede werkvolgorde.