Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
4e lj (KB) Kruidachtige gewassen en beplantingen

 

Question

Je ziet hier een afbeelding van een tuin. Hoe noem je dit?

Question

Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Heel wat ziekten op de planten in je tuin kun je voorkomen door resistente rassen te zaaien of poten.

Wat is waar over resistente plantenrassen?

Question

Wil je dat je tuin er het hele jaar goed uitziet, dan moet je de tuin verzorgen.

Zijn de volgende beweringen over het onderhoud van een tuin goed of fout?

Question

Elke plant heeft een Nederlandse en een wetenschappelijke naam. Het is handig om de wetenschappelijke naam te kennen omdat je die in de hele wereld kunt gebruiken.

Hieronder staan 7 plantennamen. Welke drie planten hebben dezelfde soortaanduiding?

Question

Op de planten in een tuin komen heel wat insecten en andere diertjes voor.
Sommige van deze dieren zijn schadelijk andere niet.

Sleep de dieren die schade veroorzaken als er te veel van zijn in het rode vak. Sleep de overige dieren in het groene vak.

Question

Een beplantingsplan is een tekening van een deel van een tuin, bijvoorbeeld een border.

Welke twee gegevens staan in elk geval op een beplantingsplan?

Question

Engels raaigras (Lolium perenne) is een grassoort die je veel op sportvelden en speelgazons tegenkomt.

Om welke twee redenen zaai je Engels raaigras in op sportvelden en gazons?

Question

Er zijn veel verschillende grassoorten. En iedere grassoort heeft andere eigenschappen.
Je moet dus van tevoren bedenken waarvoor je het gras wilt gebruiken en de grassoorten kiezen die daar het beste bij passen.

Welke grassoorten horen bij de volgende grasveldtypen?

Question

In een bloemenborder staan de planten dicht op elkaar. Je ziet de grond niet meer. Er staan ook onkruiden in deze border. En deze wil je weghalen.

Hoe verwijder je de onkruiden zonder de rest van de planten te beschadigen?

Question

Een border is een strook grond aan de rand van een gazon of een zitplaats. In een border zet je planten om je tuin 'aan te kleden'.

Zijn de volgende beweringen over borders goed of fout?

Question

Als je een border moet onderhouden dan moet je de planten die er niet in thuishoren, herkennen.

Je ziet hier vier onkruiden. Sleep de juiste naam bij de plant.

Question

Je gaat het tuingereedschap opbergen voor de winter.

Hoe voorkom je dat een spade of een schoffel in de winter gaat roesten?

Question

Kweek en haagwinde zijn overblijvende onkruiden.

Welke beweringen over overblijvende onkruiden zijn waar en welke zijn niet waar?

Alle overblijvende onkruiden blijven in de winter groen.
Overblijvende onkruiden hebben allemaal wortelstokken.
Overblijvende onkruiden verspreiden zich door zaad.
Om overblijvende onkruiden te bestrijden moet je de wortels verwijderen.

Question

Zwarte nachtschade is een plant die in het voorjaar ontkiemt, in de zomer groeit en bloeit en zaad verspreidt. Bij de eerste nachtvorst in de herfst sterft de plant af. Uit het zaad ontstaan in het volgende groeiseizoen nieuwe planten.

Hoe noem je deze plant?

Question

Je kunt houtachtige gewassen op verschillende manieren aanplanten. De manier waarop bomen of struiken bij elkaar staan, noem je het beplantingstype.

Welke vier beplantingstypen zie je hier?

Question

Het is warm, droog weer. Je ziet een poederachtige laag op de bovenkant van de bladeren en op de stengels van je rozen.

Met welk soort schimmel heb je te maken?

Question

De meeste kruidachtige planten hebben een ideale planttijd. Vul in de volgende zinnen de goede planttijd in.

Eenjarige planten plant je in . Sommige tweejarige planten kun je in maart planten en dan bloeien ze nog in hetzelfde jaar. Maar voor het beste resultaat plant je tweejarigen in . Bollen en knollen die in het voorjaar bloeien, plant je in . De overige vaste planten plant je in .