Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
3e leerjaar (KB)

 

Question

Als je een werkvlak moet uitzetten, gebruik je piketten en een pootlijn met pennen.In welke afbeelding zijn de piketten goed langs de pootlijn geplaatst?

Question

Iedere plant heeft bovengrondse en ondergrondse delen.

In deze afbeelding zie je de bovengrondse delen van een bloeiende grasplant.Welk plantendeel hoort bij het nummer.

Question

Er zijn verschillende manieren om te spitten. Omleggen is een van de mogelijke manieren.

Maak de volgende zinnen kloppend.

Omleggen is spitten. Je spit onder zodat je een schoon plantvak krijgt. Dicht bij heesters mag je de grond niet bewerken. Je beschadigt dan namelijk snel de .

Question

Een hovenier die bestratingen aanlegt, moet vaak rechthoeken uitzetten. Een rechthoek heeft bepaalde kenmerken.

Welke kenmerken horen wel bij een rechthoek en welke niet?

4 even lange zijden
4 hoeken van 90°
2 hoeken van 120°, 2 hoeken van 60°
2 lange zijden, 2 korte zijden

Question

Maak de volgende tekst kloppend.

De beste tijd om kluit- en wortelgoed van bomen en heesters te planten is . Dat is omdat de planten dan geen hebben en dus niet zo snel .

Question

Bekijk deze foto.Welk gereedschap wordt hier gebruikt?

Question

Hier staan beweringen over onkruid in een tuin.

Geef aan welke beweringen goed zijn en welke fout.

Onkruid groeit vooral op donkere plaatsen in de tuin.
Onkruid groeit meestal trager dan vaste planten.
Als je pas gezaaid hebt, moet je geen onkruid wieden.
Door bodembedekkers krijgen onkruiden minder kans om te groeien.

Question

In deze afbeelding zie je een bepaalde manier van snoeien.Welke manier is dat?

Question

In borders moet je regelmatig onkruid verwijderen. Het hangt van de situatie af welk gereedschap je gebruikt om die onkruiden te verwijderen.

Hier staan drie situaties beschreven. Welke gereedschap moet je kiezen om het onkruid te bestrijden?

Question

Maak de volgende tekst kloppend.

Op de plaats waar de wortel van een boom overgaat in de stam zit een verdikking.Deze verdikking noem je en deze verdikking zit na het planten .

Question

Hier staan vier bewerkingen beschreven die horen bij het onderhoud van een gazon.

Welke bewerkingen zijn dit?

Question

Bij het aanleggen van tuinen gebruik je levenloos en dood materiaal.

Geef van de volgende materialen voor tuinaanleg aan of het levenloze of dode materialen zijn.

beton
kiezelsteen
kunststof folie
rondhout
schelpen

Question

In deze afbeelding zie je een snoeischaar.Welke deel van het mes moet je regelmatig slijpen?

Question

Als je borderonderhoud gedaan hebt, moet je het afval uit de border opruimen.

Welke twee soorten tuinafval moet je niet in de compostbak doen?

Question

Eenjarige planten staan in perken en bloembakken. Tijdens het groeiseizoen moet je de uitgebloeide bloemen uit de planten knippen.

Waarom moet je uitgebloeide bloemen verwijderen?

Question

Als je een grasveld gaat aanleggen, moet je een grassoort kiezen. Er is heel veel keuze in grassoorten.

Welke drie dingen zijn belangrijk om te weten als je een grassoort moet kiezen?

Question

Je moet verschillende werkzaamheden uitvoeren om een grasveld aan te leggen.

Zet de volgende werkzaamheden in de goede volgorde.

Question

Een afrastering maak je in een bepaalde werkvolgorde. Je begint met het uitzetten van een rechte lijn. Vervolgens zet je langs die lijn de paalafstand uit. En daarna...

In welke volgorde voer je de andere handelingen uit?

Question

Bij de aanleg van een border kun je kiezen voor een vaste plantenborder. Hierin gebruik je alleen maar vaste planten.

Wat is het nadeel van een vaste plantenborder?

Question

Na het aanleggen van een zandbed voor bestratingen gebruik je vaak een trilplaat of wals (voordat je de stenen legt).

Waarom gebruik je een trilplaat?

Question

Heesters die je na het rooien niet direct plant, moet je opkuilen. Opkuilen is het bewaren van planten in een kuilhoek. Een kuilhoek is vaak gevuld met scherp zand.

Waarom is een kuilhoek gevuld met scherp zand? Geef drie redenen.

Question

Gras dat groeit, gebruikt voedingsstoffen uit de bodem. Daarom moet je regelmatig bijmesten.

Maak de volgende tekst kloppend.

Om gras bij te mesten kun je organische mest en kunstmest gebruiken. Organische mest gebruik je meestal . Kunstmest gebruik je de rest van het seizoen. Je kunt het beste kunstmest strooien. Strooi kunstmest niet op een vochtig gazon. Het gras .

Question

Hieronder staan beweringen over gras.

Welke beweringen zijn goed en welke zijn fout?

Als je gras vaak maait, verliest het zijn concurrentiekracht.
Voor gazon en hooiland gebruik je dezelfde grassoorten.
'Doorzaaien' is het helemaal opnieuw inzaaien van grasland.
Gras zaai je het beste in de zomer.

Question

Er zijn verschillende soorten grasmaaimachines.

Waarvoor gebruik je normaal gesproken de volgende maaimachines?

Question

Heesters die je na het rooien niet direct plant, moet je opkuilen.

Waarom doe je dat?

Question

Voordat je gaat inzaaien, moet je een grasveld aanlopen of aanrollen.

Waarom is dat?

Question

Meestal spit je een grond voordat je er gras op zaait. Bij het spitten met een vore gebruik je een zogenaamd 'depot'.Waar staat in de afbeelding het depot getekend?

Question

Je ziet hier twee schematische tekeningen met plantvakken. Elk stipje stelt een plant voor.Welke plantverbanden zijn dit?

Question

Het gereedschap dat je gebruikt, heeft onderhoud nodig.Welk gereedschap zie je hier? En welke soort onderhoud zie je?

Question

Het onderhouden van tuinen, plantsoenen en groot groen gaat het hele jaar door.Geef bij de volgende werkzaamheden aan in welke tijd van het jaar ze moeten gebeuren.

Question

Bij het onderhouden van een border hoort dat je regelmatig uitgebloeide bloemen uit de (eenjarige) planten verwijdert.

Wat zijn hiervoor de twee belangrijkste redenen?

Question

Je hebt een border van 4 m2. Je wilt er afrikaantjes inzetten. Deze hebben een plantafstand van 20 bij 20 cm.

Welke som maak je als je wilt berekenen hoeveel planten je nodig hebt?

Question

Als je snoeit, moet je rekening houden met het soort heester.

Hoe moet je een heester snoeien die moeilijk uitloopt?

Question

Als je de bloeitijd van bolgewassen kent, kun je ook aangeven wanneer je ze ongeveer moet planten.Welke bolgewassen moet je in het najaar planten en welke in het voorjaar?

Question

Bij het bestraten gebruik je allerlei materialen.

Welk materiaal zie je in deze afbeelding?

Question

In de groenvoorziening krijg je te maken met grondbewerking.Welke grondbewerking zie je hier?

Question

Plantgoed van bomen en heesters wordt verkocht in containers, maar ook als kluit- of wortelgoed.Wat zie je hier?

Question

Vanaf het vroege voorjaar kun je vaste planten in de tuin zetten, of eenjarige en tweejarige zaaien.Welke soort plant zie je hier getekend?

Question

In deze afbeelding zie je een tak van een heester die in rust is.Hoeveel is deze tak het afgelopen jaar gegroeid?

Question

Hieronder staan beweringen over snoeien.

Welke beweringen zijn goed en welke zijn fout?

Alle heesters moet je voor de winter snoeien.
Als je planten dunt, snijd je de takken tot op de grond af.
Struiken mag je maar één keer in de drie jaar afzetten.
Als je meer ruimte voor je planten wilt, moet je dunnen.

Question

Een groot aantal vaste planten kun je scheuren (als ze te groot worden).

Om welke twee redenen scheur je planten?

Question

Je ziet hier drie voorbeelden van hoe je een haag kunt knippen.Op welke manier krijgt de haag het meeste licht?

Question

Bekijk deze lijst met gereedschappen.

Welke drie gereedschappen gebruik je om onkruid mee te wieden?

Question

In een vaste plantenborder kunnen onkruiden staan.

Waarom kun je die onkruiden beter met een schoffel dan met een hak verwijderen?

Question

Bekijk deze afbeelding.Waar moet je deze waterpas optillen om de luchtbel waterpas te krijgen?

Question

In dit stukje tekst over dode bladeren ontbreken drie woorden. Vul de ontbrekende woorden in.

Dode bladeren in de tuin kunnen nuttig zijn. Als ze verteren, ontstaat er in de grond.
Ze voorkomen
en ze beschermen de planten ook tegen .

Question

Een graskantensteker gebruik je om een rechte kant langs het gazon te krijgen.Hieronder staat beschreven hoe je graskanten steekt.

Welke punten zijn goed en welke punten zijn fout?

Steek de kantensteker achter het touw.
Werk ongeveer 1 cm van het touw af.     
Steek de kanten recht af.
Wip de kanten met kantensteker los.

Question

Veel afscheidingen in een tuin zijn van hout gemaakt. Ook grondkeringen zijn vaak van hout.

Welke beweringen over hout zijn goed, welke zijn fout?

Hardhout is geïmpregneerd om de duurzaamheid te vergroten.
Azobe, kastanje en meranti zijn hardhout soorten.
Rondhout wordt gemaakt door de schors van stammen te schillen.
Het meeste rondhout voor tuinen komt van loofbomen.

Question

Bij het knippen van een haag werk je in een bepaalde volgorde.

Zet de stappen in de goede werkvolgorde.

Question

Als je de plant gepoot hebt, moet je de kluit aandrukken.

Om welke twee redenen doe je dat?