Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
4e leerjaar (KB) Grond, water en technische werken

 

Question

De grond waarop je wilt gaan werken, is niet altijd perfect. Vaak moet je hem eerst bewerken.
Daarvoor gebruik je handgereedschappen en machines.

Welke gereedschappen gebruik je in de volgende situaties?

Question

Een grondsoort kun je vaak herkennen aan de kleur en de structuur van de gronddeeltjes.

Welke grondsoorten horen bij de volgende beschrijvingen?

Question

Alle meststoffen kun je verdelen in twee groepen: organische mest en anorganische mest.

Welke uitspraken over deze mestsoorten zijn goed, welke zijn fout?

Organische mest geeft zijn voedingsstoffen snel aan de grond af.
Organische mest is afkomstig van dieren of planten.
De samenstelling van anorganische mest is precies bekend.
Anorganische mest bevat altijd stikstof, fosfor en kalium.

Question

De gronddeeltjes bepalen de eigenschappen van een grond. Zij bepalen dus ook wat er met water en voedingsstoffen gebeurt die je aan de grond toevoegt.

Welke beweringen zijn goed, welke zijn fout?

Question

Voor het opmeten van een onderdeel van een tuin gebruik je hulpmiddelen.Je schat dat de tuin ongeveer 30 meter lang is en net zo breed als de woning waar hij bij hoort.

Maar hoe meet je deze tuin precies op?

Question

Als hovenier zorg je ervoor dat je milieuvriendelijk werkt. Voordat je een tuin bemest, laat je een grondonderzoek uitvoeren.

Kies de juiste woorden.

Door een grondonderzoek weet je hoeveel voedingsstoffen de bodem . Je geeft natuurlijk niet te veel meststoffen. Als je de meststoffen verdeeld over een aantal aan de planten geeft, is er minder kans dat stoffen .

Question

Als hovenier kun je meehelpen aan het instandhouden van het landschap en de ontwikkeling van de natuur.

Kies de juiste woorden.

Overal in Nederland komen kostbare landschapselementen voor. Daarmee bedoel je meestal . Landschapselementen worden vaak beheerd door de . Die zorgen ervoor dat het landschapselement .

Question

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) is ingesteld om ervoor te zorgen dat werknemers zo weinig mogelijk risico's lopen.

Welke beweringen over de Arbowet en veilig werken zijn goed, welke zijn fout?

Question

Je gaat een stuk grond bemesten met kunstmest. Aan de informatie op de verpakking kun je zien welke voedingsstoffen er in de kunstmest zitten.
Je ziet hier een zak osmocote.Welke drie voedingselementen zitten zeker in osmocote?

Question

Je moet in een park allerlei technische werken aanleggen met dode en levenloze materialen. Eén van die werken is een natuurlijke vijver.

Kies de juiste woorden.

De bodem van de vijver maak je van . Aan één kant heeft de vijver een steile oever. Daar plaats je een om het afkalven van de oever tegen te gaan. Langs de vijver maak je een halfverhard wandelpad. Daarvoor gebruik je .

Question

In Nederland komen verschillende grondsoorten voor. Iedere grondsoort is anders samengesteld.

Welke kenmerken horen bij zandgrond, bij kleigrond of bij veen?

Werken in deze grond is zwaar.
Deze grond is 's zomers droogtegevoelig.
Deze grond heeft de fijnste gronddeeltjes.
Deze grond houdt makkelijk water vast.

Question

Je wil in een tuin het hoogteverschil opmeten tussen twee punten die 1 meter uit elkaar liggen. Daarvoor heb je onder andere een duimstok nodig.

Welke drie materialen of gereedschappen heb je nog meer nodig?

Question

Hieronder staan beweringen over het werken op verschillende grondsoorten.

Welke beweringen zijn waar en welke zijn niet waar?

Bewerken van kleigrond is zwaarder dan bewerken van zandgrond.
Kleigrond is vruchtbaar, daar groeien alle planten goed op.
Op veengrond zaaien ze veel grasland in omdat deze zo nat is.
Zandgrond maak je vruchtbaarder door humus toe te voegen.

Question

Bij het aanleggen van een tuin gebruik je verschillende gereedschappen en hulpmiddelen.Welke hulpmiddel gebruik je voor de volgende situaties?