Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
3e leerjaar (KB) Gazonaanleg en -onderhoud

 

Question

Hieronder staan beweringen over gras.

Welke beweringen zijn goed en welke zijn fout?

Als je gras vaak maait, verliest het zijn concurrentiekracht.
Voor gazon en hooiland gebruik je dezelfde grassoorten.
'Doorzaaien' is het helemaal opnieuw inzaaien van grasland.
Gras zaai je het beste in de zomer.

Question

Als je een grasveld gaat aanleggen, moet je een grassoort kiezen. Er is heel veel keuze in grassoorten.

Welke drie dingen zijn belangrijk om te weten als je een grassoort moet kiezen?

Question

Hier staan vier bewerkingen beschreven die horen bij het onderhoud van een gazon.

Welke bewerkingen zijn dit?

Question

Voordat je gaat inzaaien, moet je een grasveld aanlopen of aanrollen.

Waarom is dat?

Question

Meestal spit je een grond voordat je er gras op zaait. Bij het spitten met een vore gebruik je een zogenaamd 'depot'.Waar staat in de afbeelding het depot getekend?

Question

Iedere plant heeft bovengrondse en ondergrondse delen.

In deze afbeelding zie je de bovengrondse delen van een bloeiende grasplant.Welk plantendeel hoort bij het nummer.

Question

Je moet verschillende werkzaamheden uitvoeren om een grasveld aan te leggen.

Zet de volgende werkzaamheden in de goede volgorde.

Question

Een graskantensteker gebruik je om een rechte kant langs het gazon te krijgen.Hieronder staat beschreven hoe je graskanten steekt.

Welke punten zijn goed en welke punten zijn fout?

Steek de kantensteker achter het touw.
Werk ongeveer 1 cm van het touw af.     
Steek de kanten recht af.
Wip de kanten met kantensteker los.

Question

Gras dat groeit, gebruikt voedingsstoffen uit de bodem. Daarom moet je regelmatig bijmesten.

Maak de volgende tekst kloppend.

Om gras bij te mesten kun je organische mest en kunstmest gebruiken. Organische mest gebruik je meestal . Kunstmest gebruik je de rest van het seizoen. Je kunt het beste kunstmest strooien. Strooi kunstmest niet op een vochtig gazon. Het gras .

Question

Er zijn verschillende soorten grasmaaimachines.

Waarvoor gebruik je normaal gesproken de volgende maaimachines?