Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
3e leerjaar (KB) Borderonderhoud

 

Question

Er zijn verschillende manieren om te spitten. Omleggen is een van de mogelijke manieren.

Maak de volgende zinnen kloppend.

Omleggen is spitten. Je spit onder zodat je een schoon plantvak krijgt. Dicht bij heesters mag je de grond niet bewerken. Je beschadigt dan namelijk snel de .

Question

In deze afbeelding zie je een tak van een heester die in rust is.Hoeveel is deze tak het afgelopen jaar gegroeid?

Question

Hieronder staan beweringen over snoeien.

Welke beweringen zijn goed en welke zijn fout?

Alle heesters moet je voor de winter snoeien.
Als je planten dunt, snijd je de takken tot op de grond af.
Struiken mag je maar één keer in de drie jaar afzetten.
Als je meer ruimte voor je planten wilt, moet je dunnen.

Question

Als je snoeit, moet je rekening houden met het soort heester.

Hoe moet je een heester snoeien die moeilijk uitloopt?

Question

Bij de aanleg van een border kun je kiezen voor een vaste plantenborder. Hierin gebruik je alleen maar vaste planten.

Wat is het nadeel van een vaste plantenborder?

Question

Als je borderonderhoud gedaan hebt, moet je het afval uit de border opruimen.

Welke twee soorten tuinafval moet je niet in de compostbak doen?

Question

In deze afbeelding zie je een snoeischaar.Welke deel van het mes moet je regelmatig slijpen?

Question

In borders moet je regelmatig onkruid verwijderen. Het hangt van de situatie af welk gereedschap je gebruikt om die onkruiden te verwijderen.

Hier staan drie situaties beschreven. Welke gereedschap moet je kiezen om het onkruid te bestrijden?

Question

Een groot aantal vaste planten kun je scheuren (als ze te groot worden).

Om welke twee redenen scheur je planten?

Question

In deze afbeelding zie je een bepaalde manier van snoeien.Welke manier is dat?

Question

Bij het onderhouden van een border hoort dat je regelmatig uitgebloeide bloemen uit de (eenjarige) planten verwijdert.

Wat zijn hiervoor de twee belangrijkste redenen?