Questionmark Perception
Okt 23 2017 |
Aangemeld als : oc
4e leerjaar (KB)

 

Question

De grond waarop je wilt gaan werken, is niet altijd perfect. Vaak moet je hem eerst bewerken.
Daarvoor gebruik je handgereedschappen en machines.

Welke gereedschappen gebruik je in de volgende situaties?

Question

Je werkt bij de plantsoenendienst van de gemeente en je moet op verschillende plekken in de stad beplantingen aanleggen. Iedere beplanting die je moet aanleggen heeft een andere functie.

Welke planten horen bij de volgende situaties?

Question

Je gaat een stuk grond bemesten met kunstmest. Aan de informatie op de verpakking kun je zien welke voedingsstoffen er in de kunstmest zitten.
Je ziet hier een zak osmocote.Welke drie voedingselementen zitten zeker in osmocote?

Question

Bekijk deze foto.Wat is er met deze bomen gedaan?

Question

Kweek en haagwinde zijn overblijvende onkruiden.

Welke beweringen over overblijvende onkruiden zijn waar en welke zijn niet waar?

Alle overblijvende onkruiden blijven in de winter groen.
Overblijvende onkruiden hebben allemaal wortelstokken.
Overblijvende onkruiden verspreiden zich door zaad.
Om overblijvende onkruiden te bestrijden moet je de wortels verwijderen.

Question

Je wilt ziekten bij bomen en struiken voorkomen.

Zijn de volgende maatregelen goed of fout als je ziekten wil voorkomen?

Question

Een boom blijft niet eindeloos doorgroeien. Op een gegeven moment heeft een boom zijn maximale lengte bereikt: de boom heeft zijn eindbeeld bereikt.

Welke drie omstandigheden bepalen het eindbeeld van een boom?

Question

Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Heel wat ziekten op de planten in je tuin kun je voorkomen door resistente rassen te zaaien of poten.

Wat is waar over resistente plantenrassen?

Question

Er zijn veel verschillende grassoorten. En iedere grassoort heeft andere eigenschappen.
Je moet dus van tevoren bedenken waarvoor je het gras wilt gebruiken en de grassoorten kiezen die daar het beste bij passen.

Welke grassoorten horen bij de volgende grasveldtypen?

Question

Hieronder staan beweringen over houtachtige gewassen.

Welke beweringen zijn waar en welke zijn niet waar?

Klimop en druif hebben een stam van hout.
Na het uitlopen in het voorjaar zijn alle takken van een boom verhout.
Houtige gewassen worden minder oud dan kruidachtige gewassen.
Struiken zijn houtachtige gewassen.

Question

Bij het dunnen van bomen en struiken gebruik je een bijl. Een bijl moet je regelmatig slijpen.

Welke beweringen over het slijpen van een bijl zijn waar en welke zijn niet waar?

Bijlen moet je een beetje rond slijpen.
Als je een bijl vijlt, dan vijl je van dun naar dik.
Je brengt de welving op dikte met een bastaardvijl.
De braam op de snede verwijder je met een zoetvijl.

Question

Op de onderkant van het blad van een wilgenboom zie je oranje/roodachtige sporenhoopjes. Op de bovenkant van het blad zie je hierdoor geelbruin verkleurde vlekjes.

Met welk soort schimmel heb je te maken?

Question

Een border is een strook grond aan de rand van een gazon of een zitplaats. In een border zet je planten om je tuin 'aan te kleden'.

Zijn de volgende beweringen over borders goed of fout?

Question

Je ziet hier een afbeelding van een tuin. Hoe noem je dit?

Question

Bij het aanleggen van een tuin gebruik je verschillende gereedschappen en hulpmiddelen.Welke hulpmiddel gebruik je voor de volgende situaties?

Question

Op de planten in een tuin komen heel wat insecten en andere diertjes voor.
Sommige van deze dieren zijn schadelijk andere niet.

Sleep de dieren die schade veroorzaken als er te veel van zijn in het rode vak. Sleep de overige dieren in het groene vak.

Question

Engels raaigras (Lolium perenne) is een grassoort die je veel op sportvelden en speelgazons tegenkomt.

Om welke twee redenen zaai je Engels raaigras in op sportvelden en gazons?

Question

Je moet in een park allerlei technische werken aanleggen met dode en levenloze materialen. Eén van die werken is een natuurlijke vijver.

Kies de juiste woorden.

De bodem van de vijver maak je van . Aan één kant heeft de vijver een steile oever. Daar plaats je een om het afkalven van de oever tegen te gaan. Langs de vijver maak je een halfverhard wandelpad. Daarvoor gebruik je .

Question

Bij het inkuilen en opkuilen van bosplantsoen moet je zorgen dat je geen fouten maakt.
In de tabel staan de meest gemaakte fouten bij inkuilen en opkuilen. Eronder staan de gevolgen.
Sleep de gevolgen van de fouten op de goede plaats.

Question

Als hovenier kun je meehelpen aan het instandhouden van het landschap en de ontwikkeling van de natuur.

Kies de juiste woorden.

Overal in Nederland komen kostbare landschapselementen voor. Daarmee bedoel je meestal . Landschapselementen worden vaak beheerd door de . Die zorgen ervoor dat het landschapselement .

Question

Je kunt houtachtige gewassen op verschillende manieren aanplanten. De manier waarop bomen of struiken bij elkaar staan, noem je het beplantingstype.

Welke vier beplantingstypen zie je hier?

Question

Als je zware takken van een boom moet snoeien, dan gebruik je de driesnedenmethode. Zo voorkom je dat door het gewicht van de tak de bast mee scheurt. En er ontstaat dus geen grote wond.

In deze tekening zie je drie zaagsneden in de tak. Welke snede maak je het eerst, welke maak je daarna en welke maak je het laatst? Sleep de cijfers bij de goede snede.

Question

Wil je dat je tuin er het hele jaar goed uitziet, dan moet je de tuin verzorgen.

Zijn de volgende beweringen over het onderhoud van een tuin goed of fout?

Question

Als je een border moet onderhouden dan moet je de planten die er niet in thuishoren, herkennen.

Je ziet hier vier onkruiden. Sleep de juiste naam bij de plant.

Question

Als hovenier zorg je ervoor dat je milieuvriendelijk werkt. Voordat je een tuin bemest, laat je een grondonderzoek uitvoeren.

Kies de juiste woorden.

Door een grondonderzoek weet je hoeveel voedingsstoffen de bodem . Je geeft natuurlijk niet te veel meststoffen. Als je de meststoffen verdeeld over een aantal aan de planten geeft, is er minder kans dat stoffen .

Question

In Nederland komen verschillende grondsoorten voor. Iedere grondsoort is anders samengesteld.

Welke kenmerken horen bij zandgrond, bij kleigrond of bij veen?

Werken in deze grond is zwaar.
Deze grond is 's zomers droogtegevoelig.
Deze grond heeft de fijnste gronddeeltjes.
Deze grond houdt makkelijk water vast.

Question

Bij het snoeien van bomen en struiken maak je gebruik van verschillende gereedschappen. Kies de juiste woorden.

Voor het snoeien van twijgen gebruik je een . Dunne takken van bomen en struiken snoei je met een . Een gebruik je als je struiken gaat afzetten.

Question

De gronddeeltjes bepalen de eigenschappen van een grond. Zij bepalen dus ook wat er met water en voedingsstoffen gebeurt die je aan de grond toevoegt.

Welke beweringen zijn goed, welke zijn fout?

Question

Alle meststoffen kun je verdelen in twee groepen: organische mest en anorganische mest.

Welke uitspraken over deze mestsoorten zijn goed, welke zijn fout?

Organische mest geeft zijn voedingsstoffen snel aan de grond af.
Organische mest is afkomstig van dieren of planten.
De samenstelling van anorganische mest is precies bekend.
Anorganische mest bevat altijd stikstof, fosfor en kalium.

Question

Een beplantingsplan is een tekening van een deel van een tuin, bijvoorbeeld een border.

Welke twee gegevens staan in elk geval op een beplantingsplan?

Question

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) is ingesteld om ervoor te zorgen dat werknemers zo weinig mogelijk risico's lopen.

Welke beweringen over de Arbowet en veilig werken zijn goed, welke zijn fout?

Question

Lees dit stukje tekst over het planten van bosplantsoen. Kies de juiste woorden.

Als je bosplantsoen gaat planten, dan maak je eerst de grond van de beplantingsstrook los. Dit doe je met een . Voor je gaat planten zet je een plantverband uit. Bij bomen en struiken is dit vaak een of een vierkantsverband. Als je de boom of struik in het plantgat plaatst, snoei je de weg die te ver uitsteken.

Question

Je gaat het tuingereedschap opbergen voor de winter.

Hoe voorkom je dat een spade of een schoffel in de winter gaat roesten?

Question

Elke plant heeft een Nederlandse en een wetenschappelijke naam. Het is handig om de wetenschappelijke naam te kennen omdat je die in de hele wereld kunt gebruiken.

Hieronder staan 7 plantennamen. Welke drie planten hebben dezelfde soortaanduiding?

Question

Hieronder staan beweringen over het werken op verschillende grondsoorten.

Welke beweringen zijn waar en welke zijn niet waar?

Bewerken van kleigrond is zwaarder dan bewerken van zandgrond.
Kleigrond is vruchtbaar, daar groeien alle planten goed op.
Op veengrond zaaien ze veel grasland in omdat deze zo nat is.
Zandgrond maak je vruchtbaarder door humus toe te voegen.

Question

Bij het snoeien van bomen en struiken maak je vaak gebruik van een zaag. Er zijn verschillende soorten zagen. Iedere zaag is geschikt voor een bepaald soort snoeiwerk.Welke zagen zie je hier?

Question

De manier waarop bomen of struiken bij elkaar staan, noem je het beplantingstype. Het beplantingstype dat je kiest, hangt af van de functie van de beplanting.Welk beplantingstype is hier neergezet en welke functie heeft het beplantingstype?

Question

De plantafstand die je gebruikt bij het planten van bosplantsoen hangt van een aantal dingen af.

Welke twee punten bepalen de plantafstand?

Question

Bomen en struiken kunnen ook aangetast worden door insecten en andere dieren. Soms gebruiken deze dieren de planten als voedselplant, soms als waardplant.

En wat is het in de volgende gevallen: voedselplant of waardplant?

bastaardsatijnvlinder op meidoorn    
bladluis op een lindeboom
spreeuwen op een kersenboom
een woelmuis onder fruitbomen

Question

Een grondsoort kun je vaak herkennen aan de kleur en de structuur van de gronddeeltjes.

Welke grondsoorten horen bij de volgende beschrijvingen?

Question

Voor het opmeten van een onderdeel van een tuin gebruik je hulpmiddelen.Je schat dat de tuin ongeveer 30 meter lang is en net zo breed als de woning waar hij bij hoort.

Maar hoe meet je deze tuin precies op?

Question

Snoeien is belangrijk bij het onderhoud van bomen en struiken. Door te snoeien zorg je ervoor dat een plant gezond blijft en in een mooie vorm groeit.

Welke beweringen over het snoeien van bomen en struiken zijn goed en welke zijn fout?

Je moet altijd meer dan 20% van de takken wegsnoeien.
Takken moet je schuin afzagen.
Bij begeleidingssnoei maak je het onderste deel van een boomstam takvrij.
Als je een stokzaag gebruikt, sta je dicht bij de stam van de boom.

Question

Het is warm, droog weer. Je ziet een poederachtige laag op de bovenkant van de bladeren en op de stengels van je rozen.

Met welk soort schimmel heb je te maken?

Question

Je wil in een tuin het hoogteverschil opmeten tussen twee punten die 1 meter uit elkaar liggen. Daarvoor heb je onder andere een duimstok nodig.

Welke drie materialen of gereedschappen heb je nog meer nodig?

Question

Struiken en bomen groeien in de lengte en in de breedte. Als je de lengte van een boom weet, dan kun je de breedte van de kroon van die boom schatten.

Is de volgende bewering juist?

"Een solitaire boom zal 10 meter hoog worden. De kroon van die boom zal 8 meter breed worden."

Question

In een bloemenborder staan de planten dicht op elkaar. Je ziet de grond niet meer. Er staan ook onkruiden in deze border. En deze wil je weghalen.

Hoe verwijder je de onkruiden zonder de rest van de planten te beschadigen?

Question

De meeste kruidachtige planten hebben een ideale planttijd. Vul in de volgende zinnen de goede planttijd in.

Eenjarige planten plant je in . Sommige tweejarige planten kun je in maart planten en dan bloeien ze nog in hetzelfde jaar. Maar voor het beste resultaat plant je tweejarigen in . Bollen en knollen die in het voorjaar bloeien, plant je in . De overige vaste planten plant je in .

Question

Zwarte nachtschade is een plant die in het voorjaar ontkiemt, in de zomer groeit en bloeit en zaad verspreidt. Bij de eerste nachtvorst in de herfst sterft de plant af. Uit het zaad ontstaan in het volgende groeiseizoen nieuwe planten.

Hoe noem je deze plant?